Close
k

Projects

Contact

News

Let's connect
Image Alt

Digitální strategie

Digitální strategie

Digitální strategie je základem každé úspěšné online kampaně nebo digitálního projektu. Správná digitální strategie by měla ideálně obsahovat analýzu trhu, analýzu konkurence, definici cílové skupiny, stanovení kvantitativních cílů a očekávání, výběr médií a formátů.

Dále je je zapotřebí zaměřit na přípravu strategie komunikace ( v časové periodě měsíce, kvartálu, celého roku ), specifikaci prostředků a HR zdrojů, rozpočet a stejně jako je tomu u klasického marketingového plánu je zapotřebí definovat i tzv. bod zlomu, tedy čas, kdy s investice začíná otáčet a kampaně začínají vydělávat do plusu.

Připravíme sofistikovanou digitální strategii, která bude reflektovat vaše cíle a požadavky, budete mít jasnou představu o tom, jakým způsobem a v jakém momentě budeme komunikovat proměnné, které povedou k dosažení vašich kvantitativních nebo kvalitativních cílů.

0
Digitální strategie

from Skymax

Date
592
UX UI
Coding